All data stannar i EU

Din säkerhet för hög dataskyddsnivå

På prosms.se är våra servrar endast placerade i Danmark. Detta är viktigt med avseende på GDPR eftersom det säkerställer att våra kunders data lagras och behandlas enligt de stränga kraven som fastställs av EU:s dataskyddsförordning.

Genom att välja att placera våra servrar i Danmark kan våra kunder vara trygga med att deras kunddata lagras på ett säkert sätt och inte överförs till länder utanför EU där dataskyddslagstiftningen kanske inte är lika sträng.

Vi är stolta över att skydda våra kunders data, varför vi årligen upprättar en ISAE-3000-uttalande från en oberoende revisor (BDO). Detta uttalande bekräftar att våra interna kontroller och förfaranden för behandling och lagring av våra användares data är säkra och i enlighet med gällande lagstiftning.

Det är viktigt för oss att upprätthålla en hög standard för dataskydd och sekretess, därför är detta uttalande en viktig del av våra ansträngningar för att skydda våra användares data. Vi tar dataskydd och sekretess på allvar och vi fortsätter att förbättra våra processer och kontroller för att säkerställa att vi fortsätter att uppfylla de höga standarder som våra kunder förtjänar.

Om du har ytterligare frågor om GDPR och vårt datacenter, tveka inte att kontakta oss.

 

Du kan alltid ladda ner den senaste ISAE-3000-förklaringen här:

All data stannar i EU - Din säkerhet för hög dataskyddsnivå

Testa våra tjänster

0 kr/månad - Du betalar bara för SMS du tanker upp.

Testa nu

Testkonto med 10 SMS

Send hurtig SMS fra computeren til en eller flere mobiler