ProSMS är klar för GDPR

Den nya dataskyddsförordningen från EU, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) och de därav följande nya reglerna om skydd av personuppgifter trädde i kraft den 25 maj 2018.

På företaget bakom proSMS.se (Compaya A/S) har vi under en lång tid arbetat med datasäkerhet, och vi efterlever självklart också de nya reglerna i GDPR.

Eksempler på SMS kommunikation:

Personuppgiftsbiträdesavtal

Om ditt företag är registrerat i EU eller om du förvarar personuppgifter om EU-medborgare ska du ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss. I personuppgiftsbiträdesavtalet beskrivs lagstiftningsmässiga förhållanden, behandling av personuppgifter, krav på oss som leverantör, underbiträden etc.

Ladda ner personuppgiftsbiträdesavtal:
Personuppgiftsbiträdesavtalet ingår i våran handelsvillkor och kan laddas ner här.

Exempel på att använda SMS

Pay-as-you-go
Inget abonnemang (0 kr/månad)
Testkonto med 10 SMS