E-post till SMS

Bestäm vilken text från e-post som ska ingå i ditt SMS

Bestäm vilken text som ska inkluderas i SMS:et från din e-post. När du har aktiverat ‘E-post till SMS’ kan du börja använda funktionen.

Du kan också läsa om hur du vidarebefordrar e-post till en enskild SMS-mottagare eller SMS-grupp.

Så här gör du:

Image

På menyn till vänster väljer du ‘E-post till SMS’

Image

Scrolla ner till avsnittet ‘Extra inställningar‘ och välj texten från e-postmeddelandet som ska skickas som ett SMS.

Du kan välja att vidarebefordra följande från ditt e-postmeddelande som SMS:

[Subject] = Ämnet från ditt e-postmeddelande
[Body] = All text från din e-post
[From] = E-postavsändare från din e-post

Du kan också lägga till ytterligare text i SMS:et själv.

Tips:
Det är en bra idé att skicka några test-SMS med dig själv som mottagare. På så sätt får du en bra känsla för hur ditt SMS ser ut för mottagaren.

Testa våra tjänster

0 kr/månad - Du betalar bara för SMS du tanker upp.

Testa nu

Testkonto med 10 SMS

Testa våra tjänster

0 kr/månad - Du betalar bara för SMS du tanker upp.

Testa nu

Testkonto med 10 SMS