SMS for WooCommerce

Konfigurera ProSMS-integration

Efter att du har installerat plugin-programmet: 'SMS för WooCommerce' i din WordPress är du redo att koppla ditt ProSMS-konto till ditt WooCommerce. Läs mer om plugin här.

För att ställa in plugin-programmet behöver du din API-nyckel och ett SMS-avsändarnamn/telefonnummer. Läs vidare nedan för att se hur du ställer in plugin-programmet.

Så här gör du:

1. Logga in på WordPress-admin och gå till WooCommerce > SMS Settings

2. Klicka på SMS-tjänstleverantör (SMS service provider)

 

Image

3. Välj ProSMS från listan över SMS-tjänsteleverantörer och lägg till din ProSMS API-nyckel (Så här hittar du din API-nyckel)

Image

4.  Lägg till afsändarnamn/telefonnummer (Se här hur du ställer in avsändarnamn)

Viktigt om SMS-avsändarnamn/telefonnummer:

Du måste ha skapat och godkänt ett avsändarnamn/telefonnummer för att kunna använda 'SMS för wooCommerce' plugin.

Se här hur du ställer in avsändarnamn/telefonnummer

Testa våra tjänster

0 kr/månad - Du betalar bara för SMS du tanker upp.

Testa nu

Testkonto med 10 SMS

Testa våra tjänster

0 kr/månad - Du betalar bara för SMS du tanker upp.

Testa nu

Testkonto med 10 SMS