Skicka SMS till grupper

SMS-grupper är ett praktiskt verktyg om du vill skicka SMS till specifika grupper av mottagare. Du kan lägga till ett obegränsat antal grupper och dela upp dina kontakter i en eller flera SMS-grupper.

För att kunna skicka ett grupp-SMS måste du först skapa en SMS-grupp. Om du redan har skapat en SMS-grupp, läs nedan hur du skickar SMS till grupper.

Så här gör du:

Image

Välj menyalternativet ‘Skicka grupp SMS’

Image

Välj först avsändarnamn/nummer som mottagaren vill se (1).
Om du vill ha ett nytt avsändarnamn, klicka på ‘Skapa nytt SMS avsändarnamn’

Om en SMS-mall används, välj önskad SMS-mall (2)
Om du vill ha en ny SMS-mall klickar du på ‘Skapa SMS-mall’ (se separat avsnitt om detta).

Image

Skriv ditt SMS-meddelande (1) och namnge eventuellt din SMS-sändning för internt bruk så att det är enkelt att söka i loggen (2).
Tryck sedan på ‘Nästa’ (3)

Image

Välj vilken av dina SMS-grupper du vill skicka till (1) och tryck på nästa (2).

Image

Om det behövs väljer du om du vill skicka ett tidsbestämt SMS som skickas vid den tidpunkt du väljer i kalendern.

Image

Godkänn din SMS-sändning och tryck på ‘Skicka’.

Testa våra tjänster

0 kr/månad - Du betalar bara för SMS du tanker upp.

Testa nu

Testkonto med 10 SMS

Testa våra tjänster

0 kr/månad - Du betalar bara för SMS du tanker upp.

Testa nu

Testkonto med 10 SMS