Ett SMS som bekräftar kundens bokning är en riktigt bra service för kunden. Det säkrar samtidigt att kunden har kontroll över sin bokning och alltid har möjlighet att se bokningen igen på sin mobiltelefon.

Exempel på att använda SMS

Pay-as-you-go
Inget abonnemang (0 kr/månad)
Testkonto inkl. 10 SMS