Skicka kravbrev via SMS och få in fler uteblivna betalningar. SMS är ett alternativ till kravbrev via e-post eller vanlig post. Stort sett alla SMS läses, och ett kravbrev via SMS kan starta en dialog om den uteblivna betalningen. På så sätt kan du få flera att betala det de är skyldiga. Du kan skicka ut SMS manuellt eller du kan integrera SMS i ert ekonomisystem, så att processen automatiseras.

Exempel på att använda SMS

Pay-as-you-go
Inget abonnemang (0 kr/månad)
Testkonto inkl. 10 SMS