Skicka kravbrev via SMS och få in fler uteblivna betalningar. SMS är ett alternativ till kravbrev via e-post eller vanlig post. I stort sett alla SMS läses, och ett kravbrev via SMS kan starta en dialog om den uteblivna betalningen. På så sätt kan du få flera att betala det de är skyldiga. Du kan skicka ut SMS manuellt eller så kan du integrera SMS i ert ekonomisystem, så att processen automatiseras.

Så kan du använda SMS gateway:

Testkonto med 10 SMS
Stabil och säker SMS-gateway
Inget abonnemang
Pay-as-you-go