Skicka SMS till dina anställda. Det kan t.ex. vara ett SMS, som varnar om att det är halt och inte saltat vid ingången, och att man ska vara försiktig. Det kan också vara att man har många anställda som inte är på plats och därför inte kan kolla sin e-post. Här passar SMS bra, eftersom SMS kan läsas av alla, men inte stör som ett telefonsamtal. Du kan enkelt ordna grupper som du vill skicka SMS till från datorn. Det kan också vara så att du vill bemanna flera pass och har öppningar i ditt tjänstgöringsschema. Genom att skicka ett SMS kan du snabbt få några att ta flera pass.

Exempel på att använda SMS

Pay-as-you-go
Inget abonnemang (0 kr/månad)
Testkonto inkl. 10 SMS