Genom att använda SMS API kan du integrera SMS i dina energiprojekt. SMS kan användas som övervakning, där du t.ex. har satt upp ett alarm-SMS som skickas till en grupp mottagare. Du kan också använda SMS för att skicka kommandon till dina enheter. SMS skickas över GSM-nätverket, så till och med på platser utan datatäckning har du möjlighet att kommunicera med dina enheter. Du kan också använda SMS till att skicka driftstatus till dina kunder och på det sätt hålla dem uppdaterade, och därmed bespara din supportavdelning extra arbete.

Exempel på att använda SMS

Pay-as-you-go
Inget abonnemang (0 kr/månad)
Testkonto inkl. 10 SMS