Använd SMS till att ge en ännu bättre kundservice. Eftersom att stort sett alla SMS läses av mottagaren, kan du ge en snabb, målinriktad service. Ofta är det också mer bekvämt för både mottagare och avsändare, eftersom ingen tid spills på att prata i telefonen eller på att skriva långa e-postmeddelanden. SMS är kort, snabbt, personligt och precis information, som därför passar riktigt bra för kundservice.

Exempel på att använda SMS

Pay-as-you-go
Inget abonnemang (0 kr/månad)
Testkonto inkl. 10 SMS