Använd SMS till att ge en ännu bättre kundservice. Eftersom i stort sett alla SMS läses av mottagaren, kan du ge en snabb, målinriktad service. Ofta är det också mer bekvämt för både mottagare och avsändare, eftersom ingen tid spills på att prata i telefonen eller på att skriva långa e-postmeddelanden. SMS är kort, snabb, personlig och precis information, och passar därför riktigt bra för kundservice.

Så kan du använda SMS gateway:

Testkonto med 10 SMS
Stabil och säker SMS-gateway
Inget abonnemang
Pay-as-you-go