SMS kan med fördel användas av sportklubbar och föreningar. Du kan skicka SMS-påminnelser till dina medlemmar med viktig information. Det kan vara program, ändringar eller inställda aktiviteter. Det kan också vara information i sista minuten, som du vill få ut till medlemmarna. Kravbrev för medlemsavgifter och planering av tjänstgöringsscheman kan också kommuniceras via SMS. Det finns många möjligheter för att använda SMS i din förening. Det är inte löpande abonnemang på ProSMS, du betalar endast för din SMS-förbrukning, så du har alltid koll på utgifterna och hur mycket du har använt.

Exempel på att använda SMS

Pay-as-you-go
Inget abonnemang (0 kr/månad)
Testkonto inkl. 10 SMS